Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Sep 9, 2020

Tony J och Peter B vrider och vänder på zon och zonknäckarbegrepp. Mången tips för den som vill odla goa grejer som stammar någon annan stans ifrån, så ladda upp med dränerings-sand och känsliga träd för nu skall det knäckas zoner.