Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård

Feb 23, 2022

Gunnel gästar Blommar det och berättar om sin far som var plantskolist och en maffig trädgårdsmänniska. Gunnel utkommer i dagarna med sin nya bok Min pappa var en trädgårdens mästare : en del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria och om detta och mycket annat talar vi. Blommar det? javisst, t.ex...


Feb 15, 2022

Det kan vara dags att beskära en och annan grej i våra trädgårdar så vi närmar oss ämnet och det blir rätt mycket äpple som driver samtalet framåt. Blommar det?  Javisst!

HURRA!


Feb 9, 2022

Vi gästas av den trollbindande samlaren Helen Rundgren som berättar om sitt pionliv och behovet att ha alla arter man kan få.

Det blir en vindlande resa så håll i hatten!


Feb 1, 2022

Tony hr fått en fråga kring hur man kan ta sig an ett hektar p åett 25 års arende. Vi spånar kring hur detta skulle kunna gå till. Dessutom har det varit storm och såddstämning är du titt som tätt såhär års...  Hurra.. Blommar det??   Yepp