Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Sep 29, 2020

Tony J och Peter B vrider och vänder lite på begreppen kring invasiva växter. Vi kollar EUs lista kring vad som är förbjudet och försöker förstå hur det hänger ihop. Lyssna, njut och om vi har fel om grejer så rätta oss gärna. 

Allt gott!