Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 8, 2021

Det etthundraförtioandra avsnittet av Blommar det? gästas av den fantastiska Martina Holgersson @simplygrowfood som lever och verkar i Kent, England. Hon berättar allt detdär vi alltid velat veta om det brittiska klimatet och hur det är att odla där. Dessutom får vi otrolig information om hur man brukade torka humle i Kent förr i tiden och mängder med härliga tips och trix. Spänn fast säkerhetsbältena kära lyssnare, nu drar vi till öarna.