Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 23, 2022

Gunnel gästar Blommar det och berättar om sin far som var plantskolist och en maffig trädgårdsmänniska. Gunnel utkommer i dagarna med sin nya bok Min pappa var en trädgårdens mästare : en del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria och om detta och mycket annat talar vi. Blommar det? javisst, t.ex snödroppar. Trevlig lyssning!!!