Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 7, 2022

Det är full fralla. Det pågår i varje hörn. Tony har gjort Malmö Gardenshow färdigt och pustar ut för första gången på länge. Peter reser cirkustält och fnattar runt i trädgården. Allt e som vanligt, på ett lite ovanligt sätt... Trevlig lyssning!!!