Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 28, 2022

Vi gästas av författaren Mariette Glodeck som skrivit boken Världens viktigaste trädgård

Vi snackar om trädgården i staden, trädgården som generator för biologisk mångfald.

Det blir häääärligt snack.. Välkomna till det 199 avsnittet av Blommar det?