Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 22, 2022

Det har snöat, vintern är här en liten stund. Vi pratar om framtiden, chililängtan och frågor, Cap Verde och vitlök som ej han ner mm. 

Välkomna till Blommar det? Sveriges mesta trädgårdspodd!