Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Dec 13, 2022

Vi gästas av Skogsbiologen Sebastian Kirppu som förklarar svackorna med kalhyggen, vikten av gammal skog och vissa märkligheter med skogsbruk och skogspolitik som det sköts idag. Välkomna till en maffig åktur i skogen.