Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 19, 2019

Tony J och Peter B - Trädgårdsvärldens Sten och Stanley snackar om det allra käraste - växthus.

Det blir massvis med exempel och drömskt snack om glashus..   Bilder på mycket som nämns finns på Instagram : Blommar det? och på
FaceBook - Blommar det? En pod med Tony och Peter

Trevlig lyssning!