Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 11, 2020

Tony J och Peter B, trädgårdssveriges svar på Tjorven och Farbror Melker, snackar svamp och inte vilken svamp som helst utan svamp som odlas. Skaffa mycel och bli en svampodlare du också, för det är jättekul, men börja med att lyssna in dessa goa härligheter som en startpunkt... Kul va!?