Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 26, 2020

Tony J och Peter B ger lägesrapport och snackar utskolning och avhärdning. Tony är skrämd av ogräset och Peter skryter med blivande Olivlundar, ja, allt är helt enkelt precis som vanligt i podden Blommar det?      Festlig lyssning.